Cveće koje nestaje


Prema najnovijim podacima od ukupno 270000 vrsta svetske vaskularne flore, skoro 12,5% ili oko 34000 biljnih taksona u rangu vrsta i podvrsta, ugroženo je na razlicite nacine.


Utvrdeno je takode, da je iz svetske vaskularne flore iscezlo 270 vrsta, dok se za još 371 vrstu samo pretpostavlja da su iscezle, s obzirom o tome za sada nema dovoljno dokaza. Procenjeno je da se danas na planeti Zemlji nalazi oko 6522 ugroženih i u opasnosti da isceznu,zatim oko 7950 ranjivih, kao i 14504 retkih biljaka.
Dakle, na pragu XXI veka, zabrinjavajuce je veliki broj vrsta svetkse flore i faune je vec nestao, ili je u vecem ili manjem stepenu ugrožen. Pri tome treba napomenuti da je najveci broj ugroženih vrsta endemican, odnosno usko lokalizovan u rasprostra- njenju.

Nažalost, za Balkansko poluostrvo ne postoje tacni podaci o broju ugroženih biljnih vrsta. Madutim, naša preliminarna istraživanja pokazuju da je na teritoriji SCG taj procenat oko 20%.
Kao primer ugroženosti biljnih vrsta kod nas, izdvajamo sledece dve iz familije Ramondije koje su uvrštene u evropsku crvenu listu globalno ugroženih životinja i biljaka:

Ramonda Nathalie

Ramonda Serbica


Balkanske ramonde su danas retki predstavnici tercijarne tropsko-suptropske flore koja je živela u Mediteranu i Evropi pre više od 500000 godina.
Njih još možemo naci na krecnjackim stenama klisura, kanjona i planinskih vrhova istocne Srbije, Metohije i južne Crne Gore.